Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Aansprakelijkheid 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die de website van de Dienstverlener gebruiken. Door gebruik te maken van de website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Artikel 2 Gebruik van de website

Alle inhoud op de website en de website van de Dienstverlener mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u de website van de Dienstverlener wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, dient er contact opgenomen te worden met Dienstverlener. Ook is het verboden om geautomatiseerde systemen te gebruiken om grote getalen data van de website van de Dienstverlener op te vragen (zoals, maar niet gelimiteerd tot, ‘crawling’ en ‘screen scraping’). Indien deze regels toch worden overtreden, behoudt de Dienstverlener het recht om passende maatregelen te nemen waar het nodig acht.

Artikel 3 Website Regels

Het is strikt verboden om deel te nemen aan activiteiten die het werken van de website van Dienstverlener kunnen verstoren of onderbreken. Dit omvat maar is niet beperkt tot: ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen. Bij het gebruik van deze website beloofd u ook dat u geen schadelijke code zal verzenden naar de Dienstverlener. Schadelijke code omvat onder andere: ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ en ‘trap door devices’. 

 Artikel 4 (Intellectueel) Eigendom

Tenzij alle partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, etc.) op alle dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.